De Vlaamse Wooncode

TITEL II
DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID
HOOFDSTUK I
HET RECHT OP WONEN

Art. 3. Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.
Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke
woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.

HOOFDSTUK II
BIJZONDERE DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID

Art. 4. § 1. Het Vlaamse woonbeleid schept, binnen de perken van de kredieten die daartoe op de begroting
van het Vlaamse Gewest worden ingeschreven, de voorwaarden voor de verwezenlijking van het recht op
menswaardig wonen door
1° huur- en koopwoningen beschikbaar te stellen tegen sociale voorwaarden;
2° de renovatie, verbetering of aanpassing van het woningbestand te bevorderen en zo nodig over te gaan tot
vervanging ervan;
3° huisvestingsondersteuning te bieden aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden;
4° initiatieven te ontwikkelen om
a) de prijzen te beheersen van gronden, bestemd voor woningbouw, en van panden, bestemd voor bewoning;
b) groepen van woningen functioneel in te richten.
[c) de woonsituatie te verbeteren van bewoners die gehuisvest zijn in een woonwagen] [ing. decr. 19 maart
2004, art. 3, I: 13 juli 2004]
Het Vlaams woonbeleid heeft in het bijzonder aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en
alleenstaanden.
§ 2. Het woonbeleid streeft naar sociale vermenging, bij voorkeur door middel van kleinschalige
woonprojecten die geïntegreerd zijn in de lokale woonstructuur en door gemengde projecten.
§ 3. De woonprojecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in of onmiddellijk aansluitend op de bestaande
bebouwing. De woning wordt ingeplant in een omgeving die de mobiliteit en de sociale contacten tussen de
bewoners voldoende kansen biedt, met het oog op de verhoging van de leefbaarheid van de woonomgeving.
§ 4. Het Vlaams woonbeleid moedigt bij de bouw, aanpassing, verbetering of renovatie van woningen,
waarvoor krachtens de Vlaamse Wooncode subsidies of tegemoetkomingen worden verleend, het
prijsbewuste gebruik van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen en bouwwijzen aan.

Advertenties

Reacties met respect voor het verhaal zijn welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s