Wat te doen bij slechte woonkwaliteit?

Wat kan je ondernemen als de kwaliteit  van je huurwoning te wensen overlaat? Wat kan je doen als je huurt bij een huisjesmelker?  Naar welke diensten  kan je  toestappen  en  wat  kunnen  deze  diensten voor  je  doen?

We overlopen enkele mogelijke antwoorden op  deze vragen   en geven bij  elke organisatie  wat  beknopte  info.  Meer uitgebreide  info  kan je  bij deze diensten zelf  opvragen.

Het recht op behoorlijk wonen is als individueel recht in de grondwet opgenomen en verder uitgewerkt in de Vlaamse Wooncode. Volgens de Vlaamse Wooncode houdt dit individuele basisrecht in dat iedereen aanspraak kan maken op een woning die minstens aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoet, dat deze aan een betaalbare prijs wordt aangeboden, met garantie op woonzekerheid.

Wanneer  je  echter vaststelt  dat de woningkwaliteit  van de woonst  die  je  huurt te  wensen overlaat, kan je  verschillende  dingen  doen.

1. Op  korte  termijn  kan je contact  opnemen met diverse diensten :

-Wanneer  je  eigen pogingen mislukken om je huisbaas  te overhalen  om  verbeteringen aan de woonst  aan  te  brengen ,  kan  je  je  wenden tot de  Huurdersbond : bij hen kan je een duidelijk en objectief  zicht  krijgen op je rechten en plichten  als huurder en  op  die  van de eigenaar.  De mensen van de Huurdersbond   kunnen je  o.a.  helpen bij het overleg  met  de  eigenaar  en  hem mee aanporren om de mankementen aan de huurwoning alsnog  aan te pakken.  Als  dit  niet  helpt, kunnen zij  jou  adviseren over verder te  ondernemen (juridische) stappen.

-gegevens: Huurdersbond: Langstraat 102 te 2140 Borgerhout. Tel: 03/272.27.42

-De stedelijke Woonkantoren: Als je twijfelt  aan de kwaliteit van je  huurwoning, dan kan je  voor gratis advies en begeleiding terecht in de  woonkantoren. Zij  geven het  nodige  advies om  tekorten aan je  huurwoning  (bvb: vocht, CO-gevaar, onveilige situaties) aan te pakken. De technisch adviseur  van het woonkantoor kan ook bemiddelen met de eigenaar om de nodige werken uit te voeren. Bij ernstige gebreken kan een kwaliteitsonderzoek opgestart worden.

-gegevens:  er zijn diverse woonkantoren in Antwerpen. Woonkantoor Centrum bevindt zich  in de Driekoningenstraat 41  te  Berchem, tel: 03/218.40.75

Krot Spot:   Het Krotspot-team gaat zelf actief op zoek naar panden die onbewoonbaar zijn, maar waar toch mensen leven.  Bovendien werken ze ook de klachten verder af die binnenkomen bij de woonkantoren.  De stad kan zelfs via de rechter afdwingen dat de eigenaar het pand renoveert, maar dat is een lange procedure. De stad kan uiteindelijk ook beslissen om  woningen onder sociaal beheer te nemen. AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed, laat het pand dan renoveren. Afhankelijk van de kosten van die renovatie verhuurt de stad het pand tot maximum 27 jaar voor het weer van de eigenaar wordt. Met die huurgelden worden dan de renovatiekosten betaald.

-mail: krotspotteam@stad.antwerpen.be

De Vlaamse wooninspectie: Ook de  Vlaamse Regering wil  de kwaliteit van de huurwoningen in Vlaanderen  verbeteren via gerichte  controles (o.a.  op  minimale energienormen, een verbod op het te huur stellen van verkrotte woningen,…). De Vlaamse Wooninspectie staat in voor de strafrechtelijke handhaving van minimale kwaliteitsvereisten voor woningen en kamers in Vlaanderen. Sinds de oprichting van de Vlaamse Wooninspectie in 2001 wordt gewerkt met prioriteiten, die er voor zorgen dat de wooninspecteurs zich concentreren op de meest ernstige gevallen van krotverhuur, waar een strafrechtelijk optreden nodig en gewenst is.

Energiesnoeiers:  als je vermoedt  dat  er  in  je  appartement wel  wat  verbeteringen  qua  energieverbruik  kunnen  aangebracht  worden,  kan je  zelf steeds  het  advies  inroepen  van de energiesnoeiers. Elektriciteit en gas worden immers steeds duurder.  Daarom krijg je van de stad Antwerpen een gratis energiescan: de energiesnoeiers  kijken na hoe je gemakkelijk energie kan besparen. Als het zinvol is in je woning krijg je een pakket met spaarlampen, radiatorfolie, een spaardouchekop of buisisolatie.
Helemaal gratis en onmiddellijk ter plaatse geïnstalleerd! De gratis energiescan kan door   elke Antwerpenaar worden aangevraagd .

Gegevens:  EcoHuis,Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout . Tel: 03/ 217 08 11 . De scans worden uitgevoerd door Levanto.

2. Op langere termijn kan je je ook  afvragen of je  niet  beter  kan  uitkijken  naar  een betere en betaalbare woonst.

-Hiervoor kan je natuurlijk gewoon op de private huurmarkt uitkijken naar een beter en  betaalbaar alternatief in de buurt die je  verkiest.

-Omdat de private huurmarkt  zowel  qua  prijs als  qua  kwaliteit  soms  geen optie  is, kan je je (als je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden) ook  inschrijven op  sociale  alternatieven:

-de  wachtlijst  van de sociale  huisvesters :  Woonhaven Antwerpen, De Ideale Woning  en  ABC.

            -Woonhaven:  Van der Sweepstraat 14, 2000 Antwerpen , tel: 03/212.27.00

            -De Ideale Woning: Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem, tel: 03/320.29.70

            -ABC: Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen , tel: 03/210.94.00

-de wachtlijst van het  sociale  verhuurkantoor : SVKA

              SVKA, Langstraat 102, 2140 Borgerhout.  Tel: 03/270.39.71

Zij  proberen je een kwalitatieve woonst  aan te  bieden waarvan de huurprijs meer  wordt  afgestemd op je  inkomen.  Door de overbevraging van deze organisaties duurt  het  echter  meestal  vrij lang vooraleer je een appartement  krijgt  aangeboden.  Het  is  dus  belangrijk dat je je (als je een woonst  zoekt) zo snel mogelijk  bij deze organisaties inschrijft  (en ook  telkens de nodige  actuele  gegevens bezorgt  wanneer  zij  je  daarom  vragen).  Zo  verhoog  je op termijn je kans  op  een betaalbare woonst!

Door Woonbegeleiding CAW Metropool

Advertenties

Reacties met respect voor het verhaal zijn welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s